Siirry pääsisältöön

Sähkönjakelu­verkkojen käyttöpalvelut

Enerva hoitaa jakeluverkkoyhtiöiden verkon valvonnan ja käytön Enervan järjestelmillä keskitetysti, tehokkaasti ja kaikissa tilanteissa – 24/7

Keskitetty palvelu

Jakeluverkkoyhtiöiden verkonvalvonta ja -käyttö hoidetaan keskitetysti verkkoyhtiöiden ulkopuolisena työnä – Enervan järjestelmillä.

Häiriötön sähkönjakelu

Enervan tehtävänä on turvata mahdollisimman keskeytyksetön ja häiriötön sähkönjakelu 24/7 ja tehostaa yhteistyömallin kautta mm. häiriönselvitystä.

Jatkuva kehitys

Tavoitteiden saavuttamiseksi verkostoja, järjestelmiä ja osaamista kehitetään koko ajan mm. lisäämällä järjestelmien älykkyyttä.

Enervan kumppani-sopimukseen kuuluu aina

 • Sähköverkon valvonta ja häiriöiden hoito vuoden jokaisena päivänä vuorokauden ympäri toimivasta valvomosta
 • Suurhäiriöiden ennakointi ja varautuminen sekä häiriötilanteiden hoitaminen
 • Käyttötoiminnan järjestelmien ylläpito ja kehitys
 • Alan parhaat välineet asiakastiedottamiseen
 • Raportit ja tilastot käyttötoiminnasta
 • Käyttötoiminnan ohjeistuksien ja toimintamallien kehittäminen

Enervan keskitetyn käyttöpalvelun hyödyt

Kustannushyödyt

 • Operaattoriresurssin tehokas hyödyntäminen etenkin ilta- ja yöaikaan
 • Nopea reagointikyky 24/7 käyttökeskuksessa
 • Keskitetyistä järjestelmistä kustannustehokkuutta

Laatu

 • Nykyaikaiset ja pitkälle kehitetyt käyttötoiminnan tietojärjestelmät
 • Operaattoreina kokenut joukko alan ammattilaisia
 • Tietoturva alan huipputasoa

Skaalautuvuus

 • Kyky vastata tehokkaasti suurempaankin häiriötilanteeseen
 • Operaattorit rutinoituneita hoitamaan erilaisia häiriöitä
 • Järjestelmät kykeneviä vastaamaan suurempaankin käyttäjämäärään

Yhteiskehittäminen

 • Kokemusten ja osaamisen jakaminen Enervan asiantuntijoiden ja muiden asiakkaiden kanssa
 • Parhaiden käytäntöjen ja osaamisen yhdistyminen

Sähkönjakeluverkkojen asiantuntijapalvelut

 • Asiantuntijapalvelut räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaan
 • Palvelumoduuleita yhdistelemällä optimaalisin palvelukokonaisuus
 • Joustavat lisäarvopalvelut ovat aina tarjolla käyttöpalveluasiakkaille ilman sitovia sopimuksia
 • Kaikissa asiantuntijatehtävissä on synergiaetuja käyttötoimintaan